SAS GROUP CLUB NORGE

SAS Klubben har bestått like lenge som Scandinavian Airlines og skiftet etter over 50 år navn til SAS Group Club.

SAS Group Club er upolitisk, og har som visjon å ivareta alle medlemmers interesser gjennom sosiale, kulturelle og idrettslige aktiviteter. Vi fokuserer på å virke for økt samarbeid mellom alle ansatte i hele SAS Gruppen og Widerøe, og vi får årlige økonomiske tilskudd fra SAS til dette arbeidet.

Alle ansatte i SAS Group og Widerøe Ground Handling – med billettrettigheter – kan bli medlem i SAS Group Club, og arbeidet med å nå ut til dere intensiveres nå, spesielt med tanke på ansatte som er overført til WGH.

SAS Group Club har mange aktive grupper innenfor aktiviteter som bowling, kunst, kor, orkester, ski & jogg og tråkk, foto, golf, pluss mange andre sportslige og sosiale aktiviteter i både inn og utland. Vi har medlemsfordeler som f. eks rabatterte billetter til Tusenfryd, familieturer, teater, konserter, juletrefest og mye mer.

Vi har også et nært samarbeid med SAS Group Club Sweden og SAS Group Club Denmark.

 
 

STYRET

KÅRE MOBERG
LEDER

kåre.moberg@wideroe.no

MONICA CHRISTENSEN
NESTLEDER

monakchr@hotmail.no

HEIDI KOVACS
KASSERER/KONTOR

heidi.kovacs@sas.no

 

ØYSTEIN KRISTOFFERSEN
STYREMEDLEM

oystein.kristoffersen@sas.no

STEIN GRINDHEIM
STYREMEDLEM

stein.grindheim@sas.no

TOM SKOGLUND
STYREMEDLEM

tom.skoglund@sas.no

 

JAN RUNE HELGESTAD
STYREMEDLEM

jan-rune.helgestad@sas.no